25
Generiraj novo

Napotki za varna gesla

Ko ustvarjamo novo geslo je priporočljivo, da ustvarimo varno in močno geslo, ki bo pomagalo zaščititi dostop pred vsiljivci. 100% varno geslo ne obstaja, a kljub temu ga lahko naredimo bolj varnega z naslednjimi napotki:

  • Geslo naj bo vsaj 16 znakov dolgo
  • Vsebuje naj tako velike kot male črke
  • Vsebuje naj številke in posebne znake
  • Niz vseh znakov gesla naj bo pomešan
  • Geslo ne vsebuje splošnih izrazov
  • Geslo ne vsebuje osebnih podatkov