Cene nepremičnin v Sloveniji in državah po Evropi

Index cen novih in rabljenih nepremičnin po letih in četrtletjih v Sloveniji ter državah po Evropi (index = 2015, letno ali četrtletno povprečje). Za več informacij o cenah nepremičnin in grafični prikaz indeksa kliknite na izbrano državo.

Dodatne nastavitve prikaza

BE
Belgija134.13
BG
Bolgarija158.81
CZ
Češka222.3
DK
Danska118.59
DE
Nemčija148.1
EE
Estonija187.85
IE
Irska148.38
ES
Španija154.9
FR
Francija128.06
HR
Hrvaška140.24
IT
Italija115.1
CY
Ciper108.45
LV
Latvija165.81
LT
Litva189.5
LU
Luxembourg181.98
HU
Madžarska268.66
MT
Malta145.01
NL
Nizozemska190.6
AT
Avstrija156.6
PL
Poljska152.09
PT
Portugalska162.06
RO
Romunija131.65
SI
Slovenija151.07
SK
Slovaška167.12
FI
Finska126.27
SE
Švedska147.59
NO
Norveška147.94
TR
Turčija687.95

Graf prikazuje primerjavo vrednosti za zadnje razpoložljivo obdobje (2022) med vsemi državami (index = 2015, enako obdobje).

Nove nepremičnine (letno)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Belgija cene nepremičninBelgija
97,49
95,42
100,00
103,49
107,91
111,35
114,79
119,88
127,41
134,13
Bolgarija cene nepremičninBolgarija
93,94
96,62
100,00
106,41
113,54
120,04
130,19
133,00
143,27
158,81
Češka cene nepremičninČeška
93,70
95,40
100,00
105,90
120,60
134,90
145,50
158,70
188,00
222,30
Danska cene nepremičninDanska
80,16
89,54
100,00
99,37
100,00
101,79
102,52
103,28
107,49
118,59
Nemčija cene nepremičninNemčija
91,40
94,80
100,00
106,90
111,80
118,90
122,90
130,40
140,00
148,10
Estonija cene nepremičninEstonija
74,86
90,00
100,00
105,33
110,78
120,45
129,22
141,57
159,55
187,85
Irska cene nepremičninIrska
78,91
86,69
100,00
107,63
113,51
124,75
129,80
132,55
136,95
148,38
Španija cene nepremičninŠpanija
94,66
95,48
100,00
106,45
112,93
120,05
129,10
137,47
143,71
154,90
Francija cene nepremičninFrancija
98,21
98,33
100,00
101,72
105,73
108,39
112,30
115,70
121,03
128,06
Hrvaška cene nepremičninHrvaška
108,86
106,55
100,00
96,60
96,52
99,95
108,28
109,63
119,36
140,24
Italija cene nepremičninItalija
104,80
102,00
100,00
100,70
100,00
101,10
102,30
104,50
108,50
115,10
Ciper cene nepremičninCiper
104,04
101,42
100,00
100,63
103,06
105,59
110,50
110,07
105,28
108,45
Latvija cene nepremičninLatvija
99,71
108,31
100,00
107,50
116,52
123,67
134,51
144,84
146,81
165,81
Litva cene nepremičninLitva
90,45
95,04
100,00
102,19
112,31
121,02
128,83
136,98
156,95
189,50
Luxembourg cene nepremičninLuxembourg
90,07
92,43
100,00
105,61
111,38
117,65
127,69
146,17
163,54
181,98
Madžarska cene nepremičninMadžarska
88,37
92,11
100,00
110,11
130,76
148,67
164,73
185,06
221,13
268,66
Malta cene nepremičninMalta
92,40
94,24
100,00
104,98
110,49
117,37
124,98
128,01
135,70
145,01
Nizozemska cene nepremičninNizozemska
93,26
93,31
100,00
104,62
112,20
126,13
138,78
148,40
169,33
190,60
Avstrija cene nepremičninAvstrija
91,01
95,44
100,00
103,80
109,97
113,54
120,35
128,20
137,45
156,60
Poljska cene nepremičninPoljska
96,95
97,46
100,00
101,08
104,31
110,02
117,38
124,68
136,02
152,09
Portugalska cene nepremičninPortugalska
94,43
98,33
100,00
103,33
109,12
117,30
127,59
137,19
149,15
162,06
Romunija cene nepremičninRomunija
102,71
101,64
100,00
105,39
105,68
109,91
111,92
116,36
118,25
131,65
Slovenija cene nepremičninSlovenija
104,22
98,20
100,00
100,34
110,95
120,10
120,22
124,92
140,51
151,07
Slovaška cene nepremičninSlovaška
95,66
97,11
100,00
106,03
113,00
119,75
126,86
136,97
143,71
167,12
Finska cene nepremičninFinska
97,93
98,94
100,00
102,38
106,20
108,59
110,52
114,56
120,96
126,27
Švedska cene nepremičninŠvedska
94,97
97,80
100,00
106,20
112,78
123,71
129,54
127,56
128,82
147,59
Norveška cene nepremičninNorveška
92,32
94,53
100,00
107,07
112,72
115,19
122,44
129,17
138,34
147,94
Turčija cene nepremičninTurčija
76,62
86,19
100,00
113,62
126,83
136,48
144,78
184,08
267,33
687,95

Zadnja posodobitev podatkov: 24.02.2024

* Q[X] predstavlja določeno četrtletje

** Države brez podatkov niso prikazane

Več o cenah nepremičnin

Podatki o cenah nepremičnin v Sloveniji in državah po Evropi ter grafični prikazi na strani so informativne narave in se lahko spreminjajo ter razlikujejo od realnega stanja. Podatki povzeti s strani eurostat. Podatki o cenah in indeksih nepremičnin se osvežujejo predvidoma vsakih 30 dni.