Izračunajte amortizacijski načrt kredita

Enostaven in pregleden izračun vam omogoča informativni vpogled v amortizacijo kredita oziroma posojila.

Več o izračunu amortizacijskega načrta kredita

Izračun amortizacijskega načrta kredita je orodje za hiter in približen prikaz izračuna. Načrt je le informativne narave in lahko vsebuje odstopanja od dejanskega izračuna amortizacijskega načrta pri banki oziroma posojilodajalcu. Kreditom, ki so vezani na spremenljivo obrestno mero, se amortizacijski načrt prilagodi ob vsaki spremembi obrestne mere. Za točen amortizacijski načrt zaprosite pri vaši banki oziroma posojilodajalcu.